| ทั้งประเทศ | สตท.1 | สตท.2 | สตท.3 | สตท.4 | สตท.5 | สตท.6 | สตท.7 | สตท.8 | สตท.9 | สตท.10 |
| การเกษตร | ประมง | นิคม | ร้านค้า | บริการ | เครดิตยูเนี่ยน | ออมทรัพย์ | กลุ่มเกษตรกร | รวมสหกรณ์ | รวม |
TOP 100 สมาชิกสหกรณ์การเกษตร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ที่ สตท. สตส. รหัส ชื่อสหกรณ์ ปีบัญชี สมาชิก ทุนดำเนินงาน ปริมาณธุรกิจ
1สตท. 3นครราชสีมา9632สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครราชสีมา จำกัด31 มี.ค. 2561189,429340,291,743.341,067,650,895.72
2สตท. 4ศรีสะเกษ9540สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ จำกัด31 มี.ค. 2561134,579395,532,164.77453,028,530.08
3สตท. 4ร้อยเอ็ด9658สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด จำกัด31 มี.ค. 2561133,721334,914,960.12485,955,618.60
4สตท. 4อุบลราชธานี9666สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุบลราชธานี จำกัด31 มี.ค. 2561129,42473,614,038.29198,286,858.22
5สตท. 5ขอนแก่น9449สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ขอนแก่น จำกัด30 ก.ย. 2561128,149106,525,886.81472,247,978.04
6สตท. 3สุรินทร์9448สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จำกัด31 มี.ค. 2561118,969761,265,028.431,151,690,960.14
7สตท. 3ชัยภูมิ9644สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ชัยภูมิ จำกัด31 มี.ค. 2561115,93568,044,039.87132,904,887.36
8สตท. 7เชียงใหม่9251สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เชียงใหม่ จำกัด31 มี.ค. 2559110,828229,399,025.8457,177,572.28
9สตท. 3บุรีรัมย์9568สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด31 มี.ค. 2561109,348313,063,138.36442,009,287.14
10สตท. 5อุดรธานี9660สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุดรธานี จำกัด31 มี.ค. 2561105,150121,848,325.34285,356,849.91
11สตท. 8นครศรีธรรมราช9596สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครศรีธรรมราช จำกัด31 มี.ค. 2561103,42955,665,272.24120,300,810.90
12สตท. 3มหาสารคาม9618สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.มหาสารคาม จำกัด31 มี.ค. 256198,73782,468,916.03268,249,029.52
13สตท. 7เชียงราย9636สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เชียงราย จำกัด31 มี.ค. 256196,278584,626,564.28629,526,982.80
14สตท. 4กาฬสินธุ์9667สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.กาฬสินธุ์ จำกัด31 มี.ค. 256194,92378,499,256.84112,778,542.41
15สตท. 6เพชรบูรณ์9586สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เพชรบูรณ์ จำกัด31 มี.ค. 256191,87478,806,287.50159,591,917.11
16สตท. 5สกลนคร9661สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สกลนคร จำกัด31 มี.ค. 256188,89155,760,729.01188,502,335.53
17สตท. 6นครสวรรค์9588สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครสวรรค์ จำกัด31 มี.ค. 256185,065206,084,402.75278,894,550.44
18สตท. 6กำแพงเพชร9664สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.กำแพงเพชร จำกัด30 ก.ย. 256082,69398,530,048.14174,114,830.97
19สตท. 6พิษณุโลก9635สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พิษณุโลก จำกัด31 มี.ค. 256177,26287,194,925.2084,591,200.80
20สตท. 6สุโขทัย9682สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุโขทัย จำกัด31 มี.ค. 256175,94477,884,794.99554,516,741.63
21สตท. 5เลย9652สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เลย จำกัด30 ก.ย. 256168,99968,350,690.3299,184,670.31
22สตท. 7ลำปาง9663สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลำปาง จำกัด31 มี.ค. 256168,31895,095,160.17312,143,935.61
23สตท. 7น่าน9654สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.น่าน จำกัด30 มิ.ย. 256161,87083,192,417.84161,088,306.38
24สตท. 4ยโสธร9605สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ยโสธร จำกัด31 มี.ค. 256156,56838,244,476.9689,282,511.14
25สตท. 5นครพนม9681สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครพนม จำกัด31 มี.ค. 256156,161103,645,652.80163,167,938.99
26สตท. 6พิจิตร9422สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พิจิตร จำกัด31 มี.ค. 256155,96163,852,019.28103,153,515.26
27สตท. 9พัทลุง9454สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พัทลุง จำกัด31 มี.ค. 256152,37617,556,114.0633,497,559.80
28สตท. 7แพร่9630สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.แพร่ จำกัด31 มี.ค. 256051,75231,798,516.1378,559,960.77
29สตท. 7ลำพูน9662สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลำพูน จำกัด31 มี.ค. 256151,48371,483,766.33307,754,421.24
30สตท. 8สุราษฎร์ธานี9714สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุราษฎร์ธานี จำกัด31 มี.ค. 256151,1279,218,918.5931,771,768.48
31สตท. 4อำนาจเจริญ5774สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อำนาจเจริญ จำกัด31 มี.ค. 256150,968197,302,614.94154,704,756.82
32สตท. 7พะเยา9657สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พะเยา จำกัด31 มี.ค. 256150,61291,092,130.30450,926,936.78
33สตท. 10สุพรรณบุรี9429สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุพรรณบุรี จำกัด31 มี.ค. 256147,535110,513,206.8794,217,432.38
34สตท. 5บึงกาฬ18255สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บึงกาฬ จำกัด31 มี.ค. 256147,37220,173,018.8524,558,531.83
35สตท. 1ลพบุรี9676สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลพบุรี จำกัด31 มี.ค. 256145,015116,563,551.15155,946,202.03
36สตท. 5หนองบัวลำภู4503สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.หนองบัวลำภู จำกัด31 มี.ค. 256143,39771,166,502.77122,276,232.14
37สตท. 4อุบลราชธานี12202สหกรณ์การเกษตรร่วมใจ จำกัด31 มี.ค. 256141,31919,503,386.48124,324,391.27
38สตท. 10กาญจนบุรี9685สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.กาญจนบุรี จำกัด31 มี.ค. 256040,64440,964,430.6551,317,383.22
39สตท. 6อุตรดิตถ์9637สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุตรดิตถ์ จำกัด31 มี.ค. 256140,45530,862,909.1681,997,924.72
40สตท. 8ชุมพร9647สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ชุมพร จำกัด31 มี.ค. 255940,19433,991,652.29168,501,246.34
41สตท. 2สระแก้ว5760สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สระแก้ว จำกัด31 มี.ค. 256135,810124,361,782.01216,054,459.35
42สตท. 9สงขลา9670สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สงขลา จำกัด31 มี.ค. 256135,50346,097,740.982,293,892,622.25
43สตท. 5หนองคาย9668สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.หนองคาย จำกัด31 มี.ค. 256135,05418,882,350.8622,144,244.83
44สตท. 4มุกดาหาร9680สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.มุกดาหาร จำกัด31 มี.ค. 256132,17768,595,885.03122,851,947.98
45สตท. 1พระนครศรีอยุธยา9453สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พระนครศรีอยุธยา จำกัด31 มี.ค. 256132,106185,042,620.20353,991,238.11
46สตท. 1อุทัยธานี9631สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุทัยธานี จำกัด31 มี.ค. 256130,11767,814,919.01197,500,216.27
47สตท. 9ตรัง9669สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ตรัง จำกัด31 มี.ค. 256129,67867,086,543.502,570,273,853.84
48สตท. 2ฉะเชิงเทรา9643สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ฉะเชิงเทรา จำกัด31 มี.ค. 256129,30723,547,208.8543,131,731.69
49สตท. 2ปราจีนบุรี9642สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ปราจีนบุรี จำกัด31 มี.ค. 256128,933106,534,890.63374,545,219.93
50สตท. 10ราชบุรี9683สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ราชบุรี จำกัด31 มี.ค. 256128,55631,852,245.9571,083,352.69
51สตท. 10นครปฐม9688สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครปฐม จำกัด31 มี.ค. 256126,12139,059,531.3662,769,434.02
52สตท. 10ประจวบคีรีขันธ์9665สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด31 มี.ค. 256125,80321,198,230.0536,057,553.41
53สตท. 1สระบุรี9659สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สระบุรี จำกัด31 มี.ค. 256125,36918,851,773.9942,918,139.54
54สตท. 8พังงา9625สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา จำกัด31 มี.ค. 256123,69817,143,883.6924,457,204.94
55สตท. 1ชัยนาท9607สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ชัยนาท จำกัด31 มี.ค. 256123,66898,086,696.29110,097,658.39
56สตท. 6ตาก7042สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ตาก จำกัด31 มี.ค. 256122,17046,171,954.70138,128,430.57
57สตท. 1อ่างทอง9446สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อ่างทอง จำกัด31 มี.ค. 256121,59352,836,213.08138,123,348.04
58สตท. 2จันทบุรี9671สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.จันทบุรี จำกัด31 มี.ค. 256120,57318,912,262.6227,565,229.93
59สตท. 9ปัตตานี9615สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ปัตตานี จำกัด31 มี.ค. 255819,64610,875,430.7511,835,146.07
60สตท. 9นราธิวาส9641สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นราธิวาส จำกัด31 มี.ค. 256119,4229,838,591.9225,145,767.86
61สตท. 10เพชรบุรี9684สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เพชรบุรี จำกัด31 มี.ค. 256119,36118,119,707.5827,542,973.27
62สตท. 9ยะลา9715สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ยะลา จำกัด31 มี.ค. 256118,74623,381,881.98599,033,322.80
63สตท. 2นครนายก9576สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครนายก จำกัด31 มี.ค. 256117,13263,183,630.0674,259,742.54
64สตท. 7เชียงราย1430สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด31 มี.ค. 256116,6362,143,990,044.022,016,020,432.90
65สตท. 8กระบี่4779สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.กระบี่ จำกัด31 มี.ค. 256116,5955,812,274.7887,703,303.30
66สตท. 2ชลบุรี9627สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ชลบุรี จำกัด31 มี.ค. 256114,90932,451,388.18186,221,806.31
67สตท. 2ระยอง9628สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระยอง จำกัด31 มี.ค. 256114,5637,412,485.9550,596,582.55
68สตท. 10เพชรบุรี1679สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด30 มิ.ย. 256114,0691,814,026,083.371,187,643,907.39
69สตท. 1สิงห์บุรี9675สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สิงห์บุรี จำกัด31 มี.ค. 256113,08160,706,979.70121,773,494.72
70สตท. 4อุบลราชธานี15966สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด31 มี.ค. 256111,823746,280,590.58720,590,436.99
71สตท. 3นครราชสีมา1709สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด31 มี.ค. 256111,5301,344,343,811.431,554,093,705.62
72สตท. 9สงขลา7709สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด30 มิ.ย. 256111,2151,981,685,291.031,129,559,607.39
73สตท. 7แม่ฮ่องสอน16490สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. แม่ฮ่องสอน จำกัด31 มี.ค. 255911,2092,783,191.5423,075,673.89
74สตท. 3มหาสารคาม3697สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด31 มี.ค. 256111,1682,175,342,539.101,234,743,272.75
75สตท. 10เพชรบุรี2435สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด31 มี.ค. 256110,9941,556,547,852.49813,748,198.54
76สตท. 8ระนอง5809สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จำกัด31 มี.ค. 256110,84824,315,059.6851,677,163.11
77สตท. 3นครราชสีมา1857สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด31 มี.ค. 256110,8111,654,508,397.13938,073,042.53
78สตท. 3นครราชสีมา342สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด31 มี.ค. 256110,796925,728,535.271,429,436,972.83
79สตท. 4อุบลราชธานี4457สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด31 มี.ค. 256110,5381,287,414,771.83919,660,300.23
80สตท. 6อุตรดิตถ์218สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด31 มี.ค. 256110,5091,914,110,438.842,403,334,920.85
81สตท. 6อุตรดิตถ์1585สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด31 มี.ค. 256110,3651,613,099,290.661,541,936,523.32
82สตท. 7เชียงใหม่1941สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด30 ก.ย. 25619,935887,882,934.97597,572,920.71
83สตท. 10สมุทรสาคร9689สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สมุทรสาคร จำกัด31 มี.ค. 25599,6713,322,293.378,563,209.93
84สตท. 9สตูล4983สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สตูล จำกัด31 มี.ค. 25619,462307,417.26541,678.00
85สตท. 3บุรีรัมย์1844สหกรณ์การเกษตรประโคนชัย จำกัด31 มี.ค. 25619,183444,754,474.39401,888,595.01
86สตท. 6สุโขทัย369สหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก จำกัด31 มี.ค. 25619,115526,485,376.82630,169,287.93
87สตท. 1ปทุมธานี9557สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ปทุมธานี จำกัด31 มี.ค. 25619,10753,510,373.0639,255,784.81
88สตท. 4ร้อยเอ็ด4958สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด31 มี.ค. 25618,9202,579,529,395.672,427,085,775.89
89สตท. 4อุบลราชธานี3119สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด31 มี.ค. 25618,8591,816,602,376.131,162,601,348.62
90สตท. 2ตราด259สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด31 มี.ค. 25618,8091,271,530,020.93848,011,786.81
91สตท. 4ศรีสะเกษ267สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด31 มี.ค. 25618,4921,855,623,826.31767,022,921.32
92สตท. 6อุตรดิตถ์1944สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด31 มี.ค. 25618,3871,743,681,874.402,324,343,945.11
93สตท. 1ชัยนาท1743สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด31 มี.ค. 25618,3382,190,564,139.801,500,289,336.27
94สตท. 3นครราชสีมา329สหกรณ์การเกษตรชุมพวง จำกัด31 มี.ค. 25618,151809,772,242.56494,699,013.62
95สตท. 5หนองบัวลำภู1548สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองบัวลำภู จำกัด30 มิ.ย. 25618,092304,203,572.76165,709,803.48
96สตท. 4ศรีสะเกษ3692สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด31 มี.ค. 25617,8631,847,248,540.101,226,216,289.28
97สตท. 5ขอนแก่น3019สหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด31 มี.ค. 25617,843691,786,364.45471,119,369.58
98สตท. 9สงขลา285สหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จำกัด30 มิ.ย. 25617,8161,171,131,000.84625,111,043.00
99สตท. 2ตราด6423สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ตราด จำกัด31 มี.ค. 25617,7643,992,100.2717,577,595.88
100สตท. 4ศรีสะเกษ307สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด31 มี.ค. 25617,5491,175,015,192.06892,502,015.48