| ทั้งประเทศ | สตท.1 | สตท.2 | สตท.3 | สตท.4 | สตท.5 | สตท.6 | สตท.7 | สตท.8 | สตท.9 | สตท.10 |
| การเกษตร | ประมง | นิคม | ร้านค้า | บริการ | เครดิตยูเนี่ยน | ออมทรัพย์ | กลุ่มเกษตรกร | รวมสหกรณ์ | รวม |
TOP 100 สมาชิกออมทรัพย์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
ที่ สตท. สตส. รหัส ชื่อสหกรณ์ ปีบัญชี สมาชิก ทุนดำเนินงาน ปริมาณธุรกิจ
1สตท. 3นครราชสีมา82สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด31 ธ.ค. 256026,39135,709,880,827.1815,845,782,107.26
2สตท. 3บุรีรัมย์131สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด30 ก.ย. 256025,13329,549,514,936.7922,573,387,066.67
3สตท. 3มหาสารคาม177สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด31 ธ.ค. 256014,98220,358,957,297.5425,512,503,195.39
4สตท. 3สุรินทร์90สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด31 ธ.ค. 256014,76425,080,494,817.3714,989,165,294.95
5สตท. 3ชัยภูมิ94สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด30 ก.ย. 256010,56813,715,800,932.4712,207,102,399.90
6สตท. 3นครราชสีมา4891สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด30 ก.ย. 256010,3497,663,752,608.534,362,379,607.01
7สตท. 3สุรินทร์334สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด30 พ.ย. 25606,9533,829,126,074.755,098,458,156.76
8สตท. 3มหาสารคาม17173สหกรณ์ออมทรัพย์วาปีปทุม จำกัด31 ธ.ค. 25606,92311,287,330.748,184,374.67
9สตท. 3นครราชสีมา354สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา จำกัด30 ก.ย. 25604,7422,627,239,657.291,439,175,777.10
10สตท. 3บุรีรัมย์4951สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด31 ธ.ค. 25604,6457,137,434,188.354,677,184,293.83
11สตท. 3นครราชสีมา6824สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา จำกัด30 ก.ย. 25603,6942,030,536,285.361,345,115,396.91
12สตท. 3นครราชสีมา14641สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 2 จำกัด30 ก.ย. 25603,399381,880,100.97314,647,025.43
13สตท. 3บุรีรัมย์361สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด30 ก.ย. 25602,9473,463,658,284.161,457,773,143.71
14สตท. 3มหาสารคาม7983สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด30 พ.ย. 25602,8146,231,276,717.825,391,573,658.70
15สตท. 3สุรินทร์8981สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด30 พ.ย. 25602,7674,979,853,394.103,229,536,039.64
16สตท. 3ชัยภูมิ9333สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด30 ก.ย. 25602,7534,293,443,120.902,133,404,353.74
17สตท. 3สุรินทร์190สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรสุรินทร์ จำกัด30 ก.ย. 25602,5752,746,083,700.861,070,057,293.20
18สตท. 3สุรินทร์206สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ จำกัด30 ก.ย. 25602,3271,573,883,470.071,919,959,701.69
19สตท. 3สุรินทร์12981สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จำกัด30 ก.ย. 25602,271385,378,200.93185,307,734.92
20สตท. 3นครราชสีมา10087สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด31 ธ.ค. 25602,2302,509,662,044.001,364,686,864.73
21สตท. 3มหาสารคาม4590สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจมหาสารคาม จำกัด30 ก.ย. 25602,2011,546,380,893.091,177,603,114.86
22สตท. 3ชัยภูมิ191สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จำกัด30 ก.ย. 25602,0971,796,132,464.761,410,742,462.46
23สตท. 3นครราชสีมา6157สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด30 ก.ย. 25601,942591,142,607.67418,409,280.83
24สตท. 3ชัยภูมิ6111สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด31 ต.ค. 25601,8801,017,349,724.90741,271,153.33
25สตท. 3นครราชสีมา5402สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด31 ธ.ค. 25601,7621,405,734,831.38884,559,836.97
26สตท. 3นครราชสีมา8581สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 จำกัด30 ก.ย. 25601,683219,134,871.34225,401,868.93
27สตท. 3มหาสารคาม10011สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาสารคาม จำกัด30 พ.ย. 25601,6281,399,383,544.84980,419,013.16
28สตท. 3บุรีรัมย์13115สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด31 ธ.ค. 25591,53294,322,791.2628,549,700.00
29สตท. 3นครราชสีมา7941สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จำกัด30 ก.ย. 25601,438730,454,787.97569,301,992.23
30สตท. 3บุรีรัมย์3918สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด30 ก.ย. 25601,227979,707,123.291,027,033,677.36
31สตท. 3สุรินทร์8686สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำกัด30 ก.ย. 25601,226946,750,873.24867,258,716.97
32สตท. 3ชัยภูมิ10969สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด30 ก.ย. 25601,1931,016,598,588.97997,870,536.24
33สตท. 3มหาสารคาม14578สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด31 ธ.ค. 25601,059408,899,176.19270,443,363.83
34สตท. 3นครราชสีมา7892สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์การสุนัขทหาร จำกัด30 ก.ย. 2560782412,595,440.70153,648,842.09
35สตท. 3สุรินทร์19013สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ จำกัด30 มิ.ย. 2560730448,431,980.77293,081,733.19
36สตท. 3นครราชสีมา9034สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จำกัด30 ก.ย. 2560654148,387,949.9689,369,876.00
37สตท. 3ชัยภูมิ7528สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชัยภูมิ จำกัด31 ธ.ค. 2560568159,767,982.5756,108,738.01
38สตท. 3มหาสารคาม18829สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จำกัด31 ธ.ค. 2560548211,139,733.34224,298,285.75
39สตท. 3นครราชสีมา16014สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน เจวีซีเคนวูด นครราชสีมา จำกัด31 พ.ค. 256047826,827,440.0330,716,400.00
40สตท. 3นครราชสีมา17673สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมไหมไทย ปักธงชัย จำกัด30 ก.ย. 256040830,970,631.9323,923,200.00
41สตท. 3นครราชสีมา5660สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานคลังพลาซ่า จำกัด31 ธ.ค. 256035241,405,422.4250,239,919.00
42สตท. 3สุรินทร์11710สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสหกรณ์สุรินทร์ จำกัด30 ก.ย. 2560332175,163,957.91167,160,673.92
43สตท. 3บุรีรัมย์16780สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ จำกัด30 ก.ย. 256032018,443,134.8711,427,377.00
44สตท. 3นครราชสีมา18206สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานคาสิโอไทย จำกัด31 ธ.ค. 256030711,170,257.997,980,100.00
45สตท. 3บุรีรัมย์3215สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด31 ธ.ค. 256027844,523,841.0550,883,941.42
46สตท. 3ชัยภูมิ14288สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ชัยภูมิ จำกัด30 ก.ย. 256027184,188,004.7486,868,511.62
47สตท. 3สุรินทร์7229สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. สุรินทร์ จำกัด31 ธ.ค. 256022438,814,781.8519,850,503.95
48สตท. 3นครราชสีมา12384สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสหกรณ์นครราชสีมา จำกัด30 ก.ย. 256018461,024,315.7428,923,586.02
49สตท. 3นครราชสีมา18809สหกรณ์ออมทรัพย์ เค.ที.เอ็ม.สตีล นครราชสีมา จำกัด31 ต.ค. 25601292,622,207.064,260,076.00
50สตท. 3นครราชสีมา9252สหกรณ์ออมทรัพย์จุลดิศ จำกัด30 ก.ย. 2560998,492,492.453,701,900.00
51สตท. 3มหาสารคาม16826สหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก อส.มหาสารคาม จำกัด31 ธ.ค. 2560885,469,378.083,312,200.00
52สตท. 3ชัยภูมิ16855สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จำกัด31 มี.ค. 2560864,742,814.273,104,200.00
53สตท. 3ชัยภูมิ17037สหกรณ์ออมทรัพย์ชัยยงพัฒนา จำกัด31 ธ.ค. 2560721,107,072.0013,201.69
54สตท. 3นครราชสีมา10582สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเทคโนโลยีชนะพลขันธ์นครราชสีมา จำกัด30 เม.ย. 256066915,752.93179,000.00
55สตท. 3มหาสารคาม19041สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการครู พนักงานท้องถิ่นมหาสารคาม จำกัด31 ธ.ค. 2560368,902,640.624,892,850.67
56สตท. 3บุรีรัมย์19660สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด30 มิ.ย. 25600134,745.060.00