| ทั้งประเทศ | สตท.1 | สตท.2 | สตท.3 | สตท.4 | สตท.5 | สตท.6 | สตท.7 | สตท.8 | สตท.9 | สตท.10 |
| การเกษตร | ประมง | นิคม | ร้านค้า | บริการ | เครดิตยูเนี่ยน | ออมทรัพย์ | กลุ่มเกษตรกร | รวมสหกรณ์ | รวม |
TOP 100 ทุนดำเนินงานสหกรณ์การเกษตร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ที่ สตท. สตส. รหัส ชื่อสหกรณ์ ปีบัญชี สมาชิก ทุนดำเนินงาน ปริมาณธุรกิจ
1สตท. 2สระแก้ว8653สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด31 ธ.ค. 25598243,861,605,694.203,243,545,867.42
2สตท. 4ร้อยเอ็ด4958สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด31 มี.ค. 25608,9332,268,250,962.561,198,699,834.90
3สตท. 10ราชบุรี306สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด31 ธ.ค. 25594,8622,212,415,194.444,007,931,208.87
4สตท. 1ชัยนาท1743สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด31 มี.ค. 25608,3302,148,641,834.231,314,885,345.82
5สตท. 7เชียงราย1430สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด31 มี.ค. 256016,8102,037,409,391.672,220,840,730.89
6สตท. 2ระยอง367สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด30 มิ.ย. 25603,6202,014,661,767.791,528,159,849.43
7สตท. 3มหาสารคาม3697สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด31 มี.ค. 256012,2611,999,868,005.27921,343,316.94
8สตท. 9สงขลา7709สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด30 มิ.ย. 25609,9331,951,380,813.961,237,670,072.78
9สตท. 4ศรีสะเกษ3692สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด31 มี.ค. 25608,0101,887,849,633.901,283,302,162.83
10สตท. 4ศรีสะเกษ267สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด31 มี.ค. 25608,5901,753,519,949.251,411,140,040.73
11สตท. 10เพชรบุรี1679สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด30 มิ.ย. 256013,9361,705,690,539.091,178,084,040.14
12สตท. 4อุบลราชธานี3119สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด31 มี.ค. 25608,6741,650,636,352.831,162,326,212.23
13สตท. 6อุตรดิตถ์218สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด31 มี.ค. 256010,5821,637,012,072.892,687,173,091.08
14สตท. 9สงขลา182สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด30 มิ.ย. 25607,1431,617,630,139.05835,362,628.00
15สตท. 6อุตรดิตถ์1944สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด31 มี.ค. 25608,2841,577,182,510.431,829,920,356.92
16สตท. 3นครราชสีมา1857สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด31 มี.ค. 256010,8181,560,898,281.53922,571,663.42
17สตท. 10เพชรบุรี2435สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด31 มี.ค. 256010,2311,448,202,857.59811,139,348.36
18สตท. 4ศรีสะเกษ826สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด31 มี.ค. 25602,9821,388,746,782.46339,467,799.08
19สตท. 10กรุงเทพมหานคร64ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด31 ธ.ค. 2559671,350,189,288.682,077,326,007.57
20สตท. 6อุตรดิตถ์1585สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด31 มี.ค. 256010,2281,350,141,120.971,351,670,733.22
21สตท. 3นครราชสีมา1709สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด31 มี.ค. 256012,3131,339,999,941.081,858,800,727.04
22สตท. 1สระบุรี8652สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด30 ก.ย. 25601,1821,309,364,875.291,902,496,259.12
23สตท. 2จันทบุรี232สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด30 ก.ย. 25603,1221,298,488,110.851,770,529,187.28
24สตท. 4อุบลราชธานี4457สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด31 มี.ค. 256110,5381,287,414,771.83919,660,300.23
25สตท. 9ตรัง1473สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด31 มี.ค. 25604,9421,254,782,227.151,382,722,836.99
26สตท. 9ตรัง13202สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด31 มี.ค. 25605,6301,245,654,893.872,315,548,604.46
27สตท. 2ตราด259สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด31 มี.ค. 25608,7961,201,816,514.88937,660,685.79
28สตท. 2ระยอง203สหกรณ์การเกษตรเมืองแกลง จำกัด30 มิ.ย. 25603,1571,194,695,412.341,109,158,601.96
29สตท. 4ศรีสะเกษ307สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด31 มี.ค. 25607,4411,172,986,847.78955,047,111.88
30สตท. 1ชัยนาท1109สหกรณ์การเกษตรสรรคบุรี จำกัด30 เม.ย. 25605,8421,151,303,342.04995,805,916.99
31สตท. 3มหาสารคาม1515สหกรณ์การเกษตรเมืองมหาสารคาม จำกัด31 มี.ค. 25617,4821,142,945,563.68796,389,561.86
32สตท. 8กระบี่7115ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด31 ธ.ค. 2560121,117,057,862.122,242,168,831.69
33สตท. 9สงขลา285สหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จำกัด30 มิ.ย. 25607,6721,095,599,573.91634,598,455.00
34สตท. 2ระยอง291สหกรณ์การเกษตรศรีเมืองระยอง จำกัด30 มิ.ย. 25603,0351,071,863,808.11453,823,601.80
35สตท. 3บุรีรัมย์204สหกรณ์การเกษตรนางรอง จำกัด31 มี.ค. 25604,9131,055,070,084.931,010,849,713.76
36สตท. 1สุพรรณบุรี2103สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด31 มี.ค. 25614,5881,052,884,846.08770,774,628.25
37สตท. 6กำแพงเพชร241สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จำกัด31 มี.ค. 25603,7441,048,476,975.671,053,148,172.05
38สตท. 3มหาสารคาม247สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จำกัด31 มี.ค. 25616,6011,039,830,113.231,327,004,282.96
39สตท. 1สุพรรณบุรี3690สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จำกัด30 เม.ย. 25606,7271,023,271,387.20729,279,033.31
40สตท. 3นครราชสีมา8212สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด31 ธ.ค. 2560455986,701,089.641,169,349,997.92
41สตท. 5เลย1962สหกรณ์การเกษตรเมืองเลย จำกัด31 มี.ค. 25605,126974,824,366.27769,678,311.12
42สตท. 7ลำปาง252สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด30 มิ.ย. 25606,858951,096,070.52758,880,067.69
43สตท. 2จันทบุรี233สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด30 ก.ย. 25602,048943,717,449.611,464,890,460.38
44สตท. 9พัทลุง265สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด30 มิ.ย. 25605,487909,253,801.80789,620,344.30
45สตท. 7เชียงใหม่305สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด30 มิ.ย. 25606,798875,368,183.69687,188,878.71
46สตท. 4อุบลราชธานี276สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด31 มี.ค. 25607,200871,605,077.16586,769,410.54
47สตท. 2ฉะเชิงเทรา192สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด31 มี.ค. 25604,350867,848,307.141,006,454,420.99
48สตท. 7เชียงใหม่1941สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด31 ธ.ค. 25609,849860,584,156.40893,174,546.75
49สตท. 3สุรินทร์5438สหกรณ์การเกษตรลำดวน จำกัด31 มี.ค. 25603,143859,958,731.08990,979,110.87
50สตท. 2ชลบุรี11827สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด28 ก.พ. 25601,475848,728,510.09725,010,510.98
51สตท. 3นครราชสีมา342สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด31 มี.ค. 256010,746837,051,116.821,355,667,233.66
52สตท. 9พัทลุง201สหกรณ์การเกษตรเมืองพัทลุง จำกัด30 มิ.ย. 25604,010832,992,422.64548,581,087.65
53สตท. 9สงขลา480สหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด30 มิ.ย. 25603,797828,227,194.55559,656,191.76
54สตท. 2จันทบุรี282สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด30 ก.ย. 25603,008813,330,933.211,036,947,899.63
55สตท. 3สุรินทร์1959สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จำกัด31 มี.ค. 25604,401802,477,819.52687,996,613.71
56สตท. 3บุรีรัมย์4227สหกรณ์การเกษตรลำปลายมาศ จำกัด30 มิ.ย. 25597,474800,698,139.65909,663,489.94
57สตท. 3สุรินทร์3763สหกรณ์การเกษตรท่าตูม จำกัด31 มี.ค. 25604,690795,274,010.721,037,484,005.92
58สตท. 7ลำพูน1632สหกรณ์การเกษตรเมืองลำพูน จำกัด30 ก.ย. 25605,112792,216,188.58644,007,058.59
59สตท. 3นครราชสีมา329สหกรณ์การเกษตรชุมพวง จำกัด31 มี.ค. 25608,236791,615,718.75614,062,966.10
60สตท. 5ขอนแก่น3019สหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด31 มี.ค. 25607,966791,580,766.94524,559,574.31
61สตท. 1นนทบุรี280สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จำกัด30 ก.ย. 25601,521791,339,595.50222,862,288.92
62สตท. 5ขอนแก่น3695สหกรณ์การเกษตรน้ำพอง จำกัด31 มี.ค. 25606,227782,966,097.36992,279,496.06
63สตท. 4ศรีสะเกษ1048สหกรณ์การเกษตรขุขันธ์ จำกัด31 มี.ค. 25616,284781,876,484.46550,154,549.84
64สตท. 5ขอนแก่น1750สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด31 มี.ค. 25616,541778,422,031.23713,282,923.22
65สตท. 2จันทบุรี1353สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด30 มิ.ย. 25602,047776,020,467.25851,768,608.22
66สตท. 3นครราชสีมา3957สหกรณ์การเกษตรโนนไทย จำกัด31 มี.ค. 25604,553774,588,726.87954,418,051.52
67สตท. 3นครราชสีมา1639สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด31 มี.ค. 25604,363774,377,183.651,127,833,528.18
68สตท. 6พิษณุโลก1349สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด31 มี.ค. 25603,730756,136,717.32447,498,183.53
69สตท. 7เชียงราย1742สหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จำกัด31 มี.ค. 25605,228750,515,698.69595,805,172.84
70สตท. 9พัทลุง5192สหกรณ์การเกษตรตะโหมด จำกัด30 มิ.ย. 25603,524748,865,501.66586,127,442.65
71สตท. 5ขอนแก่น227สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด31 มี.ค. 25606,631746,818,306.16622,252,446.29
72สตท. 7เชียงราย263สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด31 มี.ค. 25605,910742,638,834.95855,681,140.35
73สตท. 2จันทบุรี3954สหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน จำกัด31 มี.ค. 25602,687724,980,515.73983,793,529.10
74สตท. 9ตรัง222สหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จำกัด31 ธ.ค. 25603,620714,239,158.79866,288,224.93
75สตท. 4อุบลราชธานี15966สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด31 มี.ค. 256011,877712,669,433.03649,592,153.52
76สตท. 3มหาสารคาม1427สหกรณ์การเกษตรโกสุมพิสัย จำกัด31 มี.ค. 25604,583709,925,368.47560,795,486.99
77สตท. 3สุรินทร์9448สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จำกัด31 มี.ค. 2560118,976707,425,159.521,076,729,951.48
78สตท. 3สุรินทร์4352สหกรณ์การเกษตรกาบเชิง จำกัด31 มี.ค. 25604,047702,674,143.27737,344,382.05
79สตท. 4อุบลราชธานี3754สหกรณ์การเกษตรเมืองอุบลราชธานี จำกัด31 มี.ค. 25606,094699,028,317.55560,699,578.67
80สตท. 4ศรีสะเกษ5448สหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด31 มี.ค. 25602,290690,669,707.75586,361,276.09
81สตท. 6นครสวรรค์6028สหกรณ์การเกษตรชุมแสง จำกัด31 มี.ค. 25604,028688,397,039.21564,331,064.81
82สตท. 1กาญจนบุรี148สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด31 มี.ค. 25602,811684,457,700.50705,746,159.95
83สตท. 3สุรินทร์1638สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด30 มิ.ย. 25605,996683,933,515.01557,709,971.01
84สตท. 4ศรีสะเกษ3819สหกรณ์การเกษตรปรางค์กู่ จำกัด31 มี.ค. 25604,966678,930,394.34474,315,669.63
85สตท. 1ปทุมธานี1004สหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด31 มี.ค. 25602,770668,093,155.63600,183,430.40
86สตท. 9สตูล298สหกรณ์การเกษตรท่าแพ จำกัด30 มิ.ย. 256010,628665,843,768.84391,975,292.12
87สตท. 6นครสวรรค์200สหกรณ์การเกษตรลาดยาว จำกัด31 มี.ค. 25603,679663,922,296.38578,048,504.71
88สตท. 3สุรินทร์4073สหกรณ์การเกษตรสังขะ จำกัด31 มี.ค. 25603,036661,888,368.89579,993,148.15
89สตท. 9ตรัง12702สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด31 ธ.ค. 25602,850660,109,065.10986,208,340.25
90สตท. 3นครราชสีมา4207สหกรณ์การเกษตรโนนสูง จำกัด31 มี.ค. 25605,234652,305,432.13673,820,343.11
91สตท. 1สระบุรี8015สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด30 พ.ย. 2560564650,366,440.371,574,742,862.03
92สตท. 3สุรินทร์1518สหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จำกัด31 มี.ค. 25603,476647,857,086.84445,115,947.96
93สตท. 4กาฬสินธุ์1516สหกรณ์การเกษตรกมลาไสย จำกัด31 มี.ค. 25605,909643,247,144.82468,938,433.47
94สตท. 4ร้อยเอ็ด4045สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด31 มี.ค. 25606,228642,904,502.73472,521,868.64
95สตท. 4อำนาจเจริญ5777สหกรณ์การเกษตรเมืองอำนาจเจริญ จำกัด31 มี.ค. 25605,307640,893,381.81853,349,201.23
96สตท. 3มหาสารคาม3980สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม จำกัด31 มี.ค. 25612,789639,071,587.53548,921,339.33
97สตท. 4อุบลราชธานี5528สหกรณ์การเกษตรนาจะหลวย จำกัด31 มี.ค. 25605,600637,770,582.64600,915,578.48
98สตท. 2ระยอง1686สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จำกัด30 มิ.ย. 25602,980629,469,300.00529,585,067.28
99สตท. 6น่าน215สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด31 มี.ค. 25607,457627,752,671.53362,521,995.56
100สตท. 5ขอนแก่น5319สหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด31 มี.ค. 25604,344608,679,052.91394,921,200.69