ชื่อเรื่อง (story)
์ชื่อผู้แต่ง (Authors)
หัวเรื่อง (topicstory)
ปีที่พิมพ์
เลขทะเบียนหนังสือ
เลข ISBN
 
[ Advance Search]
ีuser
password
 
ยินดีต้อนรับสู่ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

  บรรณารักษ์พูดคุย

พระราชดำรัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553
"...บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงและร่มเย็นเป็นปกติสุขสืบมาช้านาน เพราะเรามีความยินดียึดมั่นในชาติและต่างร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญกรณีต่างๆ ทำหน้าที่โดยถือประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นเป้าหมายสำคัญสุด..." ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

 
พระบรมราชูปถัมภ์กิจการศาสนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
เรื่องเล่า คดีปกครอง เปิดปมคิด พิชิตปมปัญหา
สุริยะปฏิทินพันปี ปราสาทภูเพ็ก จังหวัดสกลนคร Thai social etiquette
เรื่องน่าคิด จากหนังสือ การดำเนินชีวิตใหม่