จังหวัด เชียงราย  


 
     
 
   
     
 
  โรงเรียน ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ  
  เลขที่ 55 หมู่ที่ 20 รหัสไปรษณีย์ 57110 จังหวัดเชียงราย อำเภอแม่ฟ้าหลวง ตำบลแม่สลองใน
     
  ผู้อำนวยการ  
 
   
 
ด.ต.ชัชวาล รักแม่
 
 
     
     
ครูกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ครูกิจกรรมผลิจทางการเกษตร ครูโครงการอาหารกลางวัน
   
 
ส.ต.ท.ประพัทธ์ หมื่นนามหน่อ
 
   
 
ด.ต.อาทิตย์ แจ้งสว่าง
 
   
 
ส.ต.ท.ศุภชัย กิตติขจรไพศาล
 
   
 
ส.ต.อ.อนันต์ บุญเทียน