()


การบันทึกงบทดลอง
ค้นหา
       ** หมายเหตุ : เพื่มรายการ งบทดลอง ประจำเดือนโดยคลิกที่ปุ่ม "เพิ่มรายการ" โดยจะสามารถเพิ่มรายการได้อีกก็ต่อเมื่อมีการยืนยันรายการครั้งล่าสุดแล้วเท่านั้น
ลำดับ ปีบัญชี ข้อมูลประจำเดือน วันที่บันทึกข้อมูล วันที่ยืนยันข้อมูล การจัดการ
1 0 543  0