ล็อกอินด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 **เพื่อความสมบูรณ์ของโปรแกรมกรุณาใช้ Google Chrome Browser ในการเข้าใช้งาน
สำนักบริหารกลาง กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 0-2016-8888 ต่อ 4215